E to kotoba no fukusō: Fujita Bijutsukan zō Genjō Sanzō-e ga kataridasu mono